Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 45
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Deklene II monofilament non-absorbable suture 10IIIV1390934017 TELEFLEX MEDICAL EUROPE Ltd. Хелт-2000 ЕООД  
Deklene II monofilament non-absorbable suture 10IIIV1390963711 TELEFLEX MEDICAL EUROPE Ltd. Хелт-2000 ЕООД  
Hem-o-lok Extra Large (XL) Open Remover 09IV3579870520 TELEFLEX MEDICAL EUROPE Ltd. Хелт-2000 ЕООД  
Hem-o-lok Open Universal Clip Remover 09IV3579816388 TELEFLEX MEDICAL EUROPE Ltd. Хелт-2000 ЕООД  
Hem-o-lok 5mm Endoscopic Clip Remover 09IV3579803547 TELEFLEX MEDICAL EUROPE Ltd. Хелт-2000 ЕООД  
Hem-o-lok Endo5 Automatic Applier 10IIbV3612674147 TELEFLEX MEDICAL EUROPE Ltd. Хелт-2000 ЕООД  
Hem-o-lok L 10mm Endoscopic Applier 09IV3579881569 TELEFLEX MEDICAL EUROPE Ltd. Хелт-2000 ЕООД  
Hem-o-lok L Automatic Open Clip Applier 10IIbV3612660987 TELEFLEX MEDICAL EUROPE Ltd. Хелт-2000 ЕООД  
Hem-o-lok ML 5mm Endoscopic Applier 09IV3579813410 TELEFLEX MEDICAL EUROPE Ltd. Хелт-2000 ЕООД  
Hem-o-lok Non-absorbable Polymer Ligation Clips 07IIbV3564999537 TELEFLEX MEDICAL EUROPE Ltd. Хелт-2000 ЕООД  
Hem-o-lok Non-absorbable Polymer Ligation Clips 07IIbV3564998515 TELEFLEX MEDICAL EUROPE Ltd. Хелт-2000 ЕООД  
Hem-o-lok Non-absorbable Polymer Ligation Clips 07IIbV3564913338 TELEFLEX MEDICAL EUROPE Ltd. Хелт-2000 ЕООД  
Hem-o-lok Open Applier 09IV3579846357 TELEFLEX MEDICAL EUROPE Ltd. Хелт-2000 ЕООД  
Hem-o-lok Open Applier 09IV3579899936 TELEFLEX MEDICAL EUROPE Ltd. Хелт-2000 ЕООД  
Hem-o-lok Open Applier 09IV3579854763 TELEFLEX MEDICAL EUROPE Ltd. Хелт-2000 ЕООД