Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 27
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
C.K. Prest 2 06DV13-02-01-0285479 Diagnostica Stago S.A.S. ЕЛТА 90М ООД  
C.K. Prest 5 06DV13-02-01-0218954 Diagnostica Stago S.A.S. ЕЛТА 90М ООД  
D-Di Test 06DV13-02-05-0317568 Diagnostica Stago S.A.S. ЕЛТА 90М ООД  
Fibri Prest Automate 2 06DV13-02-02-0173672 Diagnostica Stago S.A.S. ЕЛТА 90М ООД  
Neoplastine CI 10 06DV13-02-01-0107745 Diagnostica Stago S.A.S. ЕЛТА 90М ООД  
Neoplastine CI 5 06DV13-02-01-0123567 Diagnostica Stago S.A.S. ЕЛТА 90М ООД  
STA - CaCl2 0.025M 06DV13-02-80-01-0029180 Diagnostica Stago S.A.S. ЕЛТА 90М ООД  
STA Cephascreen 4 06DV13-02-01-0267145 Diagnostica Stago S.A.S. ЕЛТА 90М ООД  
STA CK Prest 5 06DV13-02-01-0276084 Diagnostica Stago S.A.S. ЕЛТА 90М ООД  
STA Coag Control N + P 06DV13-02-50-0219540 Diagnostica Stago S.A.S. ЕЛТА 90М ООД  
STA Liatest Control N + P 06DV13-02-50-0244809 Diagnostica Stago S.A.S. ЕЛТА 90М ООД  
STA Liatest D-Di Test 06DV13-02-05-0355693 Diagnostica Stago S.A.S. ЕЛТА 90М ООД  
STA Liatest VWF Ag 06DV13-02-02-1822593 Diagnostica Stago S.A.S. ЕЛТА 90М ООД  
STA Liquid Fibrinogen 06DV13-02-02-0100071 Diagnostica Stago S.A.S. ЕЛТА 90М ООД  
STA Neoplastine CI Plus 10 06DV13-02-01-0115134 Diagnostica Stago S.A.S. ЕЛТА 90М ООД