Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 18
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
10 винта + 2 пръчки LUMIS 07IIbM6132541356 SpineVision S.A. Софарма Трейдинг АД  
10 винта + 2 пръчки ULIS 07IIbM6132570598 SpineVision S.A. Софарма Трейдинг АД  
12 винта + 2 пръчки LUMIS 07IIbM6132569297 SpineVision S.A. Софарма Трейдинг АД  
12 винта + 2 пръчки ULIS 07IIbM6132510562 SpineVision S.A. Софарма Трейдинг АД  
4 винта + 2 пръчки LUMIS 07IIbM6132582030 SpineVision S.A. Софарма Трейдинг АД  
4 винта + 2 пръчки ULIS 07IIbM6132527124 SpineVision S.A. Софарма Трейдинг АД  
6 винта + 2 пръчки LUMIS 07IIbM6132585920 SpineVision S.A. Софарма Трейдинг АД  
6 винта + 2 пръчки ULIS 07IIbM6132551507 SpineVision S.A. Софарма Трейдинг АД  
8 винта + 2 пръчки LUMIS 07IIbM6132580200 SpineVision S.A. Софарма Трейдинг АД  
8 винта + 2 пръчки ULIS 07IIbM6132549791 SpineVision S.A. Софарма Трейдинг АД  
Шийна плака 1 ниво C3 07IIbM6132581165 SpineVision S.A. Софарма Трейдинг АД  
Шийна плака 1 ниво с кейдж C3+ACIF 07IIbM6132599814 SpineVision S.A. Софарма Трейдинг АД  
Шийна плака 2 нива C3 07IIbM6132503505 SpineVision S.A. Софарма Трейдинг АД  
Шийна плака 2 нива с кейдж C3 + ACIF 07IIbM6132597756 SpineVision S.A. Софарма Трейдинг АД  
Шийна плака 3 нива C3 07IIbM6132531068 SpineVision S.A. Софарма Трейдинг АД