Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 21
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
B905S 07IIIN1643327922 Sophysa SA Неуро ЕООД  
B905S-20 07IIIN1643326704 Sophysa SA Неуро ЕООД  
BO15 07IIIN3258526186 Sophysa SA Неуро ЕООД  
BO19-10 07IIIN3258585959 Sophysa SA Неуро ЕООД  
CO-1010 07IIIN3213568356 Sophysa SA Неуро ЕООД  
CO-3010 07IIIN3213577356 Sophysa SA Неуро ЕООД  
CT1 07IIIN3213562729 Sophysa SA Неуро ЕООД  
DE-308 07IIIN3770022111 Sophysa SA Неуро ЕООД  
LPS50 07IIIN1070464405 Sophysa SA Неуро ЕООД  
SiphonX 07IIIN3596580221 Sophysa SA Неуро ЕООД  
SM1A-2010H 07IIIN6112311850 Sophysa SA Неуро ЕООД  
SM1A-2010L 07IIIN6112347994 Sophysa SA Неуро ЕООД  
SM1A-2010M 07IIIN1624493059 Sophysa SA Неуро ЕООД  
SM8A-2010 07IIIN6112333374 Sophysa SA Неуро ЕООД  
Sophy SM8A adjustable valve/ antichamber 07IIIN3596565241 Sophysa SA Неуро ЕООД