Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 18
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Roccia Acif 07IIbN6084778660 Silony Medical GmbH Неуро ЕООД  
Roccia MultiLIF 07IIbN5780546387 Silony Medical GmbH Неуро ЕООД  
Roccia MultiLIF sterile 07IIbN3816122124 Silony Medical GmbH Неуро ЕООД  
Verticale Cervical (без захващане) 07IIbN6132421795 Silony Medical GmbH Неуро ЕООД  
Verticale Cervical (със захващане) 07IIbN6132466397 Silony Medical GmbH Неуро ЕООД  
Verticale Cervical Occi 07IIbN6132404744 Silony Medical GmbH Неуро ЕООД  
Verticale cobalt-chrome rod non-sterile 07IIbN6132580150 Silony Medical GmbH Неуро ЕООД  
Verticale cobalt-chrome rod sterile 07IIbN6132426295 Silony Medical GmbH Неуро ЕООД  
Verticale connector non-sterile 07IIbN6132579325 Silony Medical GmbH Неуро ЕООД  
Verticale connector sterile 07IIbN6132498294 Silony Medical GmbH Неуро ЕООД  
Verticale hook non-sterile 07IIbN6132541075 Silony Medical GmbH Неуро ЕООД  
Verticale hook sterile 07IIbN6132471033 Silony Medical GmbH Неуро ЕООД  
Verticale screws 07IIbN6132478063 Silony Medical GmbH Неуро ЕООД  
Verticale screws non-sterile 07IIbN6132517048 Silony Medical GmbH Неуро ЕООД  
Verticale Set Screw non-sterile 07IIbN6132567576 Silony Medical GmbH Неуро ЕООД