Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 25
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
aspirmatic® 05IIaV0000065390 Schülke & Mayr GmbH Вега Медикал ЕООД  
gigasept® FF new EU-N (2 l FL) 05IIbV0000060244 Schülke & Mayr GmbH Вега Медикал ЕООД  
gigasept® instru AF -EU-N-  (2 l  FL) 05IIbV0000026183 Schülke & Mayr GmbH Вега Медикал ЕООД  
gigasept® instru AF-EU-N- (5 l  KA) 05IIbV0000080269 Schülke & Mayr GmbH Вега Медикал ЕООД  
gigazyme® -int- (2 l  FL) 05IV0000069178 Schülke & Mayr GmbH Вега Медикал ЕООД  
gigazyme® D/E  (5 l  KA) 05IV0000052916 Schülke & Mayr GmbH Вега Медикал ЕООД  
gigazyme® X-tra (2 l  FL) 05IIbV0000014432 Schülke & Mayr GmbH Вега Медикал ЕООД  
gigazyme® X-tra (5 l  KA) 05IIbV0000091502 Schülke & Mayr GmbH Вега Медикал ЕООД  
mikrozid® AF liquid EU-N (1 l  FL) 05IIaV0000018222 Schülke & Mayr GmbH Вега Медикал ЕООД  
mikrozid® AF liquid (10 l  KA) 05IIaV0000059088 Schülke & Mayr GmbH Вега Медикал ЕООД  
mikrozid® AF wipes EU-N (150 ST DS) 05IIaV0000039518 Schülke & Mayr GmbH Вега Медикал ЕООД  
mikrozid® sensitive liquid -INT- (1 l  FL) 05IIaV0000065159 Schülke & Mayr GmbH Вега Медикал ЕООД  
mikrozid® sensitive liquid (5 l  KA) 05IIaV0000002790 Schülke & Mayr GmbH Вега Медикал ЕООД  
mikrozid® sensitive wipes Jumbo (200 St DS) 05IIaV0000023550 Schülke & Mayr GmbH Вега Медикал ЕООД  
mikrozid® universal liquid (1 l FL) 05IIaV0000056750 Schülke & Mayr GmbH Вега Медикал ЕООД