Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 25
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
STERILE ANGIO DRAPE AND INVASIVE SETS 10IV4778382249 STARTIP TIBBi MALZEMELER iTHALAT iHRACAT SANAYi VE Вега Медикал ЕООД  
STERILE BRAIN SURGERY SETS 10IV4778310115 STARTIP TIBBi MALZEMELER iTHALAT iHRACAT SANAYi VE Вега Медикал ЕООД  
STERILE CAMERA COVERS 10IV4778337598 STARTIP TIBBi MALZEMELER iTHALAT iHRACAT SANAYi VE Вега Медикал ЕООД  
STERILE CARDIOLOGY SETS 10IV4778374041 STARTIP TIBBi MALZEMELER iTHALAT iHRACAT SANAYi VE Вега Медикал ЕООД  
STERILE CARDIOVASCULAR SURGERY SETS 10IV4778356404 STARTIP TIBBi MALZEMELER iTHALAT iHRACAT SANAYi VE Вега Медикал ЕООД  
STERILE CHIN SURGERY SETS 10IV4778357476 STARTIP TIBBi MALZEMELER iTHALAT iHRACAT SANAYi VE Вега Медикал ЕООД  
STERILE COVERS 10IV4778334943 STARTIP TIBBi MALZEMELER iTHALAT iHRACAT SANAYi VE Вега Медикал ЕООД  
STERILE DRAPES 10IV4778383231 STARTIP TIBBi MALZEMELER iTHALAT iHRACAT SANAYi VE Вега Медикал ЕООД  
STERILE E.N.T. SETS 10IV4778355172 STARTIP TIBBi MALZEMELER iTHALAT iHRACAT SANAYi VE Вега Медикал ЕООД  
STERILE EYE DRAPES 10IV4778376925 STARTIP TIBBi MALZEMELER iTHALAT iHRACAT SANAYi VE Вега Медикал ЕООД  
STERILE EYE SETS 10IV4778301696 STARTIP TIBBi MALZEMELER iTHALAT iHRACAT SANAYi VE Вега Медикал ЕООД  
STERILE FLUOROSCOPY COVERS 10IV4778308711 STARTIP TIBBi MALZEMELER iTHALAT iHRACAT SANAYi VE Вега Медикал ЕООД  
STERILE FOOT-LEG COVERS 10IV4778370901 STARTIP TIBBi MALZEMELER iTHALAT iHRACAT SANAYi VE Вега Медикал ЕООД  
STERILE GENERAL SURGERY SETS 10IV4778300092 STARTIP TIBBi MALZEMELER iTHALAT iHRACAT SANAYi VE Вега Медикал ЕООД  
STERILE I.V.F. SETS 10IV4778346554 STARTIP TIBBi MALZEMELER iTHALAT iHRACAT SANAYi VE Вега Медикал ЕООД