Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 54
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
AirSense 10 AutoSet 13IIaV6071182543 ResMed Limited Глобъл Ентърпрайз ЕООД  
AirSense 10 AutoSet 13IIaV6071145423 ResMed Limited Глобъл Ентърпрайз ЕООД  
AirSense 10 AutoSet EDN 13IIaV6071120645 ResMed Limited Глобъл Ентърпрайз ЕООД  
AirSense 10 AutoSet For Her 13IIaV6071130019 ResMed Limited Глобъл Ентърпрайз ЕООД  
AirSense 10 Elite 13IIaV6071142337 ResMed Limited Глобъл Ентърпрайз ЕООД  
AirSense 10 Elite EDN 13IIaV6071182997 ResMed Limited Глобъл Ентърпрайз ЕООД  
AirSense AutoSet FH EDN 13IIaV6071168922 ResMed Limited Глобъл Ентърпрайз ЕООД  
BPAP апарат ResMed AirCurve 10 S 04IIaV6071257946 ResMed Limited Глобъл Ентърпрайз ЕООД  
BPAP апарат ResMed AirCurve 10 ST 04IIaV6071248292 ResMed Limited Глобъл Ентърпрайз ЕООД  
BPAP апарат ResMed AirCurve 10 Vauto 04IIaV6071209844 ResMed Limited Глобъл Ентърпрайз ЕООД  
BPAP апарат ResMed Lumis 100 VPAP S 04IIaV6071220739 ResMed Limited Глобъл Ентърпрайз ЕООД  
BPAP апарат ResMed Lumis 100 VPAP ST 04IIaV6071233599 ResMed Limited Глобъл Ентърпрайз ЕООД  
BPAP апарат ResMed Lumis 100 VPAP ST-A 04IIaV6071247581 ResMed Limited Глобъл Ентърпрайз ЕООД  
BPAP апарат ResMed Lumis 150 VPAP ST 04IIaV6071209278 ResMed Limited Глобъл Ентърпрайз ЕООД  
BPAP апарат ResMed Lumis 150 VPAP ST-A 04IIaV6071259946 ResMed Limited Глобъл Ентърпрайз ЕООД