Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 42
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
3CCD ендоскопска камера HDTV Endocam сет 04IV0000059668 RICHАRD WOLF Медицинска Техника Инженеринг  
3CCD ендоскопска камера модел ENDOCAM LOGIC HD 04IV0000022059 RICHАRD WOLF Медицинска Техника Инженеринг  
HD oптика 30° (телескоп), модел PANOVIEW PLUS 09IIaV4206950905 RICHАRD WOLF Медицинска Техника Инженеринг  
STEEP операционен телескоп – аксилоскоп 09IIaV0000046212 RICHАRD WOLF Медицинска Техника Инженеринг  
Апаратна количка – модел RIWOmobil 04IV0000032284 RICHАRD WOLF Медицинска Техника Инженеринг  
Архивираща система MediCap USB200 04IV1327472470 RICHАRD WOLF Медицинска Техника Инженеринг  
Архивираща система MediCap USB300 04IV1329715506 RICHАRD WOLF Медицинска Техника Инженеринг  
Архивираща система модел VICTOR HD SET 04IV0000061564 RICHАRD WOLF Медицинска Техника Инженеринг  
Аспирационна пампа модел Suction Pump 2207 сет 04IIaV1319226459 RICHАRD WOLF Медицинска Техника Инженеринг  
Аспирационно-иригационна помпа Laparo Pump сет 04IIaV1319268982 RICHАRD WOLF Медицинска Техника Инженеринг  
Биполярен форцепс 09IIaV3504501573 RICHАRD WOLF Медицинска Техника Инженеринг  
Видео камера модел PERFORMANCE HD сет 04IV0000063774 RICHАRD WOLF Медицинска Техника Инженеринг  
Граспинг и коагулационен форцепс 09IIaV3507956577 RICHАRD WOLF Медицинска Техника Инженеринг  
Граспинг форцепс универсален 09IIaV1150213635 RICHАRD WOLF Медицинска Техника Инженеринг  
Електроди за монополярна и биполярна коагулация 09IIaV1557999773 RICHАRD WOLF Медицинска Техника Инженеринг