Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 142
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Hydrocolloid - mouldable Rings ф100 10IV1645908198 OxMed International GmbH ДИТОМЕД ЕООД  
Hydrocolloid Shape Regular Round (12 Ø cm) 10IV1645970805 OxMed International GmbH ДИТОМЕД ЕООД  
Hydrocolloid Shape Regular Round (9 Ø cm) 10IV1645909858 OxMed International GmbH ДИТОМЕД ЕООД  
Hydrocolloid Shape Regular Square with rounded edg 10IV1645901588 OxMed International GmbH ДИТОМЕД ЕООД  
Hydrocolloid Shape Regular Square with rounded edg 10IV1645952823 OxMed International GmbH ДИТОМЕД ЕООД  
Hydrocolloid Shape Regular Strips with rounded edg 10IV1645918432 OxMed International GmbH ДИТОМЕД ЕООД  
Hydrocolloid Shape Soft Foam Strips with rounded e 10IV1645982493 OxMed International GmbH ДИТОМЕД ЕООД  
Hydrocolloid Shape Soft Foam Strips with rounded e 10IV1645909928 OxMed International GmbH ДИТОМЕД ЕООД  
Hydrocolloid Shape Soft Foam Strips with rounded e 10IV1645973325 OxMed International GmbH ДИТОМЕД ЕООД  
Hydrocolloid Shape Ultra Thin Square with rounded 10IV1645916206 OxMed International GmbH ДИТОМЕД ЕООД  
Hydrocolloid Shape Ultra Thin Strips with rounded 10IV1645977956 OxMed International GmbH ДИТОМЕД ЕООД  
Hydrocolloid Shape Ultra Thin Strips with rounded 10IV1645974563 OxMed International GmbH ДИТОМЕД ЕООД  
ZenSetiv absorbent sachets 10IV1645942085 OxMed International GmbH ДИТОМЕД ЕООД  
ZenSetiv Adhesive Remover Spray (silicon based) 50 10IA1645905836 OxMed International GmbH ДИТОМЕД ЕООД  
ZenSetiv hydrocolloid half moon strips 10IV1645978348 OxMed International GmbH ДИТОМЕД ЕООД