Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 1
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Хемодиализатори серия Леосид 10IIbB4707291696 NxStage Medical, Inc. "Дъчмед Интернешанъл" ЕООД