Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 20
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
F 15A G 10IIaV1274113335 NIPRO Corporation "Сани мед" ЕООД  
F 15AS G 10IIaV1274194077 NIPRO Corporation "Сани мед" ЕООД  
F 17A G 10IIaV1274175866 NIPRO Corporation "Сани мед" ЕООД  
F 17AS G 10IIaV1274108111 NIPRO Corporation "Сани мед" ЕООД  
FISTULA NEEDLE F 15A G 10IIbV1274134815 Nipro Corporation Марвена Диагностика ЕООД  
FISTULA NEEDLE F 15AS G 10IIbV1274118909 Nipro Corporation Марвена Диагностика ЕООД  
FISTULA NEEDLE F 16A G 10IIbV1274178208 Nipro Corporation Марвена Диагностика ЕООД  
FISTULA NEEDLE F 16AS G 10IIbV1274133168 Nipro Corporation Марвена Диагностика ЕООД  
FISTULA NEEDLE F 17AS G 10IIbV1274111827 Nipro Corporation Марвена Диагностика ЕООД  
FISTULA NEEDLE FSET 16AS/AG 10IIbV1274114823 Nipro Corporation Марвена Диагностика ЕООД  
FISTULA NEEDLE FSET 16AS/ARG 10IIbV1274161458 Nipro Corporation Марвена Диагностика ЕООД  
FISTULA NEEDLE FSET 17AS/ARG 10IIbV1274196836 Nipro Corporation Марвена Диагностика ЕООД  
Комплект кръвни линии за хемодиализа 10IIaV1122564013 Nipro Corporation Дъчмед Интернешанъл ЕООД  
Спринцовки без игли 10IV0000043179 Nipro Corporation Кондор Медикал ООД  
Спринцовки с игли за едократна употреба 10IIaV0000071256 Nipro Corporation Кондор Медикал ООД