Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 21
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
F 15A G 10IIaV1274113335 NIPRO Corporation "Сани мед" ЕООД  
F 15AS G 10IIaV1274194077 NIPRO Corporation "Сани мед" ЕООД  
F 17A G 10IIaV1274175866 NIPRO Corporation "Сани мед" ЕООД  
F 17AS G 10IIaV1274108111 NIPRO Corporation "Сани мед" ЕООД  
FISTULA NEEDLE F 15A G 10IIbV1274134815 Nipro Corporation Марвена Диагностика ЕООД  
FISTULA NEEDLE F 15AS G 10IIbV1274118909 Nipro Corporation Марвена Диагностика ЕООД  
FISTULA NEEDLE F 16A G 10IIbV1274178208 Nipro Corporation Марвена Диагностика ЕООД  
FISTULA NEEDLE F 16AS G 10IIbV1274133168 Nipro Corporation Марвена Диагностика ЕООД  
FISTULA NEEDLE F 17AS G 10IIbV1274111827 Nipro Corporation Марвена Диагностика ЕООД  
FISTULA NEEDLE FSET 16AS/AG 10IIbV1274114823 Nipro Corporation Марвена Диагностика ЕООД  
FISTULA NEEDLE FSET 16AS/ARG 10IIbV1274161458 Nipro Corporation Марвена Диагностика ЕООД  
FISTULA NEEDLE FSET 17AS/ARG 10IIbV1274196836 Nipro Corporation Марвена Диагностика ЕООД  
Диализатор Асахи Серия Рексийд 10IIbV4707232293 Nipro Corporation Дъчмед Интернешанъл ЕООД  
Комплект кръвни линии за хемодиализа 10IIaV1122564013 Nipro Corporation Дъчмед Интернешанъл ЕООД  
Спринцовки без игли 10IV0000043179 Nipro Corporation Кондор Медикал ООД