Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 11
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Amazonia Croco 07IIIC3417916142 Minvasys SAS РСР ЕООД  
Amazonia Pax 07IIIC3417920407 Minvasys SAS РСР ЕООД  
Amazonia Sir 07IIIC3417963424 Minvasys SAS РСР ЕООД  
Danubio 10IIIC1718410724 Minvasys SAS РСР ЕООД  
Nile Croco 07IIIC3417993675 Minvasys SAS РСР ЕООД  
Nile Pax 07IIIC3417934150 Minvasys SAS РСР ЕООД  
StemiCath 10IIIC1068919842 Minvasys SAS РСР ЕООД  
Super Ketch LSA 10IIaC3617787433 Minvasys SAS РСР ЕООД  
TwinOne 10IIIC1718474298 Minvasys SAS РСР ЕООД  
Yangtze µ 10IIIC1718448980 Minvasys SAS РСР ЕООД  
Инфлационен комплект Super Ketch Plus 10IIaC3458727585 Minvasys SAS РСР ЕООД