Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 83
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Accessories adaptor 09IV3705007029 MAQUET GmbH Интермедика Груп ЕООД  
Accessories stand, mobile 04IV4336429838 MAQUET GmbH Интермедика Груп ЕООД  
Adaptors for head rests, pair 04IV3192038990 MAQUET GmbH Интермедика Груп ЕООД  
Adjustable head positioning adapter 04IV5805549132 MAQUET GmbH Интермедика Груп ЕООД  
Anaesthesia screen 04IV3550126741 MAQUET GmbH Интермедика Груп ЕООД  
Arm board 04IV3704707074 MAQUET GmbH Интермедика Груп ЕООД  
Arm posturing device 04IV3704767109 MAQUET GmbH Интермедика Груп ЕООД  
Arm rest with joint arm 04IV3704723973 MAQUET GmbH Интермедика Груп ЕООД  
Arm restraint cuff 04IV3530410421 MAQUET GmbH Интермедика Груп ЕООД  
Arm restraint cuff (2 pieces) 04IV3530498616 MAQUET GmbH Интермедика Груп ЕООД  
Articulated arm for body support 04IV1385885764 MAQUET GmbH Интермедика Груп ЕООД  
Back plate, standard 04IV3537904326 MAQUET GmbH Интермедика Груп ЕООД  
BASE SYSTEM 2 IN 2 OUT (HW) 04IV5811759496 MAQUET GmbH Интермедика Груп ЕООД  
BASE SYSTEM 2 IN 2 OUT (SW) 04IV5811722118 MAQUET GmbH Интермедика Груп ЕООД  
Body strap 04IV1380969977 MAQUET GmbH Интермедика Груп ЕООД