Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 58
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
AFGO (Additional fresh gas outlet) 02IIbV3771069767 MAQUET Critical Care AB Вега Медикал ЕООД  
Backup gas rack Air Pin index 02IIbV3771019667 MAQUET Critical Care AB Вега Медикал ЕООД  
Backup gas rack N2O 02IIbV3771080188 MAQUET Critical Care AB Вега Медикал ЕООД  
Backup gas rack O2 Pin index 02IIbV3771020484 MAQUET Critical Care AB Вега Медикал ЕООД  
Breathing bag 02IIaV3770957840 MAQUET Critical Care AB Вега Медикал ЕООД  
Breathing bag set adult 02IIaV3487793057 MAQUET Critical Care AB Вега Медикал ЕООД  
Breathing Circuit Reus Hytrel 02IIaV3702102844 MAQUET Critical Care AB Вега Медикал ЕООД  
Breathing system Hytrel 02IIaV3702173418 MAQUET Critical Care AB Вега Медикал ЕООД  
Cleaning adapter kit 02IIbV3771011888 MAQUET Critical Care AB Вега Медикал ЕООД  
CO2 absorber disposable 02IIbV3771054191 MAQUET Critical Care AB Вега Медикал ЕООД  
Dust filter for reusable CO2 absorber 02IIbV3771086136 MAQUET Critical Care AB Вега Медикал ЕООД  
Edi Cath. PHT free 02IIaV1422156469 MAQUET Critical Care AB Вега Медикал ЕООД  
Edi module 02IIbV4241100599 MAQUET Critical Care AB Вега Медикал ЕООД  
EIRUS CVC *CSA* 10IIIV4546920796 MAQUET Critical Care AB Вега Медикал ЕООД  
EIRUS monitor 05IIbV4546723223 MAQUET Critical Care AB Вега Медикал ЕООД