Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 5
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Conization electrode 10IIbV0000092647 Lina Medical ApS Хелт-2000 ЕООД  
EasyBag 10IIaV0000088521 Lina Medical ApS Хелт-2000 ЕООД  
LiNA MaxFlow 10IIaV0000078111 Lina Medical ApS Хелт-2000 ЕООД  
LiNA Port 10IIaV0000004366 Lina Medical ApS Хелт-2000 ЕООД  
LiNA PowerBlade 10IIbV0000024601 Lina Medical ApS Хелт-2000 ЕООД