Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 2
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
25 x 1 Batch KIT IRIS, S 10IIaV1128576034 Lettix B.V. Интермедика Груп ЕООД  
50 x 1 Iris dispоsable patient line, S 10IIaV1128532411 Lettix B.V. Интермедика Груп ЕООД