Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 28
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
10 Parameter Urine strips 06DV3081545730 Koroglu Medical Devices Марвена ООД  
Adenuvirus Cassette Test 06DV3081537501 Koroglu Medical Devices Лабекс Инженеринг ООД  
Adenuvirus Cassette Test 06DV3081554669 Koroglu Medical Devices Марвена ООД  
Anti HCV Cassette Rapid Test Kit 06DV3082906102 Koroglu Medical Devices Лабекс Инженеринг ООД  
Anti Syphilis Cassette Rapid Test Kit 06DV3082811046 Koroglu Medical Devices Лабекс Инженеринг ООД  
Anti Syphilis Cassette Test 06DV3082837824 Koroglu Medical Devices Марвена ООД  
Anti-HIV 1/2 Cassette Rapid Test Kit 06DV3082911826 Koroglu Medical Devices Лабекс Инженеринг ООД  
Anti-HIV 1/2 Cassette Rapid Test Kit 06А2V3082997989 Koroglu Medical Devices Марвена ООД  
Candida Albicans Ag Test 06DV3081576638 Koroglu Medical Devices Марвена ООД  
Fecal Occult Blood Cassette Test 06DV3821766405 Koroglu Medical Devices Марвена ООД  
Fecal Occult Blood Test 06DV3821756825 Koroglu Medical Devices Лабекс Инженеринг ООД  
Giardia Lamlia Ag Test 06DV3081522213 Koroglu Medical Devices Марвена ООД  
H. Pylori Ag Cassette Test 06DV4420416374 Koroglu Medical Devices Лабекс Инженеринг ООД  
H. Pylory Ab Cassette Tes 06DV3081517595 Koroglu Medical Devices Марвена ООД  
H. Pylory Ag Cassette Test 06DV3081549661 Koroglu Medical Devices Марвена ООД