Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 18
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
ABThera™ Dressing 10IIbV1132322547 Kinetic Concepts, Inc. Бикомед ООД  
Info V.A.C. Canister with Gel 500ml 10IIbV1021193803 Kinetic Concepts, Inc. Бикомед ООД  
InfoV.A.C. Therapy Unit 04IIbV1384651247 Kinetic Concepts, Inc. Бикомед ООД  
SensaT.R.A.C. Pad 04IIbV1198804243 Kinetic Concepts, Inc. Бикомед ООД  
TRAC Y Connector 04IIbV1778745722 Kinetic Concepts, Inc. Бикомед ООД  
V.A.C. ATS Therapy Unit 04IIbV1384600904 Kinetic Concepts, Inc. Бикомед ООД  
V.A.C. ATS® Canister 500 ml with Gel 10IIbV1021160890 Kinetic Concepts, Inc. Бикомед ООД  
V.A.C. Drape 10IIbV1564604429 Kinetic Concepts, Inc. Бикомед ООД  
V.A.C. Freedom Therapy Unit 04IIbV1384628146 Kinetic Concepts, Inc. Бикомед ООД  
V.A.C. Freedom® Canister 300 ml with Gel 10IIbV1021125457 Kinetic Concepts, Inc. Бикомед ООД  
V.A.C. Gel Strip 10IIbV1294451714 Kinetic Concepts, Inc. Бикомед ООД  
V.A.C. GranuFoam Large Dressing Kit 10IIIV1132384459 Kinetic Concepts, Inc. Бикомед ООД  
V.A.C. GranuFoam Medium Dressing Kit 10IIIV1132337292 Kinetic Concepts, Inc. Бикомед ООД  
V.A.C. GranuFoam Silver Medium Dressing Kit 10IIIV1132339060 Kinetic Concepts, Inc. Бикомед ООД  
V.A.C. GranuFoam Small Dressing Kit 10IIIV1132305485 Kinetic Concepts, Inc. Бикомед ООД