Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 2080
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
379.08 10IIIV3800011856 Johnson & Johnson International ЕКОС Медика ООД  
Bone Wax 2,5 gram 10IIbV1045960848 Johnson & Johnson International ЕКОС Медика ООД  
Coated Vicryl Plus Antibacterial (Polyglactin 910) 10IIIV4540189173 Johnson & Johnson International ЕКОС Медика ООД  
Coated Vicryl Plus Antibacterial (Polyglactin 910) 10IIIV4540115197 Johnson & Johnson International ЕКОС Медика ООД  
Coated Vicryl Plus Antibacterial (Polyglactin 910) 10IIIV4540143099 Johnson & Johnson International ЕКОС Медика ООД  
Coated Vicryl Plus Antibacterial (Polyglactin 910) 10IIIV4540101132 Johnson & Johnson International ЕКОС Медика ООД  
Coated Vicryl Plus Antibacterial (Polyglactin 910) 10IIIV4540120697 Johnson & Johnson International ЕКОС Медика ООД  
Coated Vicryl Plus Antibacterial (Polyglactin 910) 10IIIV4540116535 Johnson & Johnson International ЕКОС Медика ООД  
Coated Vicryl Plus Antibacterial (Polyglactin 910) 10IIIV4540129229 Johnson & Johnson International ЕКОС Медика ООД  
Coated Vicryl Plus Antibacterial (Polyglactin 910) 10IIIV4540195296 Johnson & Johnson International ЕКОС Медика ООД  
Coated Vicryl Plus Antibacterial (Polyglactin 910) 10IIIV4540149700 Johnson & Johnson International ЕКОС Медика ООД  
Coated Vicryl Plus Antibacterial (Polyglactin 910) 10IIIV4540183185 Johnson & Johnson International ЕКОС Медика ООД  
Coated Vicryl Plus Antibacterial (Polyglactin 910) 10IIIV4540137461 Johnson & Johnson International ЕКОС Медика ООД  
Coated Vicryl Plus Antibacterial (Polyglactin 910) 10IIIV4540189521 Johnson & Johnson International ЕКОС Медика ООД  
Coated Vicryl Plus Antibacterial (Polyglactin 910) 10IIIV4540189215 Johnson & Johnson International ЕКОС Медика ООД