Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 546
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
a-Amylase liquicolor 06DV11-01-01-0755793 Human Gesellschaft fur Biomedica und Diagnostica m БГ МЕД ООД  
a-Amylase liquicolor 06DV11-01-01-0798541 Human Gesellschaft fur Biomedica und Diagnostica m БГ МЕД ООД  
a-Amylase liquicolor 06DV11-01-01-0723559 Human Gesellschaft fur Biomedica und Diagnostica m БГ МЕД ООД  
Acid Phosphatase 06DV11-01-01-0286159 Human Gesellschaft fur Biomedica und Diagnostica m БГ МЕД ООД  
Acid Phosphatase 06DV11-01-01-0236056 Human Gesellschaft fur Biomedica und Diagnostica m БГ МЕД ООД  
Acid Phosphatase Humazym 06DV11-01-01-0259015 Human Gesellschaft fur Biomedica und Diagnostica m БГ МЕД ООД  
Acid Phosphatase Humazym 06DV11-01-01-0239238 Human Gesellschaft fur Biomedica und Diagnostica m БГ МЕД ООД  
AFP ELISA 06DV12-03-90-0111130 Human Gesellschaft fur Biomedica und Diagnostica m БГ МЕД ООД  
Albumin liquicolor 06DV11-02-01-0160395 Human Gesellschaft fur Biomedica und Diagnostica m БГ МЕД ООД  
Albumin liquicolor 06DV11-02-01-0111351 Human Gesellschaft fur Biomedica und Diagnostica m БГ МЕД ООД  
Albumin liquicolor 06DV11-02-01-0167268 Human Gesellschaft fur Biomedica und Diagnostica m БГ МЕД ООД  
Albumin liquicolor 06DV11-02-01-0189946 Human Gesellschaft fur Biomedica und Diagnostica m БГ МЕД ООД  
Alk.Phosphatase liquicolor 06DV11-01-01-0500883 Human Gesellschaft fur Biomedica und Diagnostica m БГ МЕД ООД  
Alkaline Phosphatase liquicolor 06DV11-01-01-0551459 Human Gesellschaft fur Biomedica und Diagnostica m БГ МЕД ООД  
Alkaline Phosphatase liquicolor 06DV11-01-01-0586550 Human Gesellschaft fur Biomedica und Diagnostica m БГ МЕД ООД