Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 18
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Central Monitoring System 17IIbV3847043173 Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd. Вега Медикал ЕООД  
Dual Syringe Pumps With standard configuration 04IIbV1321785487 Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd. Вега Медикал ЕООД  
EKG Electrocardiograph With standard configuration 04IIbV1623103251 Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd. Вега Медикал ЕООД  
EMS Module Recharge Socket 04IIbV3358667295 Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd. Вега Медикал ЕООД  
EMS Standard configuration 04IIbV3358681585 Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd. Вега Медикал ЕООД  
Fetal /Maternal Monitor With standard configuratio 04IIbV3779685178 Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd. Вега Медикал ЕООД  
Fetal Monitor With standard configuration 04IIbV1261026892 Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd. Вега Медикал ЕООД  
Handheld Capnography With standard configuration 04IIbV1722417368 Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd. Вега Медикал ЕООД  
Handheld ECG Monitor With standard configuration 04IIbV3358615052 Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd. Вега Медикал ЕООД  
Handheld Monitor With standard configuration 04IIbV3358694940 Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd. Вега Медикал ЕООД  
Handheld Oximeter With standard configuration 04IIbV3358674701 Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd. Вега Медикал ЕООД  
Infusion Pumps With standard configuration 04IIbV1321532511 Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd. Вега Медикал ЕООД  
Modular Monitor With Main Unit Only 04IIbV3358636577 Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd. Вега Медикал ЕООД  
MPS Standard configuration 04IIbV3358617165 Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd. Вега Медикал ЕООД  
Patient Monitor With standard configuration 04IIbV3358614509 Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd. Вега Медикал ЕООД