Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 15
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Acent-1 10IIIV1072944229 Global Medikit Limited Вега Медикал ЕООД  
Acent-2 10IIIV1072954754 Global Medikit Limited Вега Медикал ЕООД  
Acent-3 10IIIV1072953538 Global Medikit Limited Вега Медикал ЕООД  
Endotracheal Tube with Cuffed 10IIaV1408531494 Global Medikit Limited Вега Медикал ЕООД  
Endotracheal Tube without Cuffed 10IIaV1408584736 Global Medikit Limited Вега Медикал ЕООД  
Epidural Mini Pack 10IIIV3484228664 Global Medikit Limited Вега Медикал ЕООД  
Haemodialysis Kit Central Venous Catheter 10IIaV1074849775 Global Medikit Limited Вега Медикал ЕООД  
Medicic Thoracic Drainage Catheter with Trocar 10IIaV1021887022 Global Medikit Limited Вега Медикал ЕООД  
Medicic Thoracic Drainage Catheter without Trocar 10IIaV1021852012 Global Medikit Limited Вега Медикал ЕООД  
Mediease Latex Foley Catheter 10IIaV1072073495 Global Medikit Limited Вега Медикал ЕООД  
Medifin AV Fistula Needle 10IIaV1274120596 Global Medikit Limited Вега Медикал ЕООД  
Medinel Nelaton Catheter 10IIaV1073473463 Global Medikit Limited Вега Медикал ЕООД  
Medispine 10IIIV3521235385 Global Medikit Limited Вега Медикал ЕООД  
Mediveins Alpha High Pressure Exension Line 10IIaV6183626219 Global Medikit Limited Вега Медикал ЕООД  
Интравенозен катетър със защитен механизъм 14-26G 10IIaV0000031869 Global Medikit Limited Истлинк България ООД