Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 16
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
3CCD камерна глава 04IV1574897632 GIMMI GmbH Медимаг-МС ООД  
AlphaDuoLap 30L лапароскопски инсуфлатор 04IIaV1684955630 GIMMI GmbH Медимаг-МС ООД  
AlphaHystero Plus хистероскопска иригационна помпа 04IIaV1767787907 GIMMI GmbH Медимаг-МС ООД  
AlphaLine Uni количка за оборудване, с аксесоари 05IV1063585218 GIMMI GmbH Медимаг-МС ООД  
AlphaPurgator иригационно-аспирационна помпа 04IIaV1742465921 GIMMI GmbH Медимаг-МС ООД  
AlphaVersatile II HD ендоскопска камера 04IV1574896182 GIMMI GmbH Медимаг-МС ООД  
AlphaXenonLight 300W светлинен източник 04IV1683169892 GIMMI GmbH Медимаг-МС ООД  
Fiber optic Light cable (светловод) 04IV1530837213 GIMMI GmbH Медимаг-МС ООД  
Електрод за резектоскоп (примка) 04IIbV1149783796 GIMMI GmbH Медимаг-МС ООД  
Ендоскоп 4 mm/30 deg (директоскоп) 04IIaV1127472525 GIMMI GmbH Медимаг-МС ООД  
Канюла за непрекъсната иригация за резектоскоп 04IIaV1520622924 GIMMI GmbH Медимаг-МС ООД  
Лапароскоп 10 mm/0 deg 04IIaV1229185594 GIMMI GmbH Медимаг-МС ООД  
Лапароскоп 5 mm/30 deg 04IIaV1229114084 GIMMI GmbH Медимаг-МС ООД  
Обектив f = 25 04IV1810460091 GIMMI GmbH Медимаг-МС ООД  
Обектив f = 30 04IV1810476482 GIMMI GmbH Медимаг-МС ООД