Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 13
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
BTE HEARING AIDS 11IIaV3467191680 Ear Teknik Isitme ve Odiometri Cihazlari San.veTic САНИТАС МЕДИКЪЛ ЕООД  
BTE HEARING AIDS 11IIaV3467186616 Ear Teknik Isitme ve Odiometri Cihazlari San.veTic САНИТАС МЕДИКЪЛ ЕООД  
PROGRAMMABLE HEARING AIDS 11IIaV3467195476 Ear Teknik Isitme ve Odiometri Cihazlari San.veTic САНИТАС МЕДИКЪЛ ЕООД  
PROGRAMMABLE HEARING AIDS 11IIaV3467180011 Ear Teknik Isitme ve Odiometri Cihazlari San.veTic САНИТАС МЕДИКЪЛ ЕООД  
PROGRAMMABLE HEARING AIDS 11IIaV3467198929 Ear Teknik Isitme ve Odiometri Cihazlari San.veTic САНИТАС МЕДИКЪЛ ЕООД  
PROGRAMMABLE HEARING AIDS 11IIaV3467182259 Ear Teknik Isitme ve Odiometri Cihazlari San.veTic САНИТАС МЕДИКЪЛ ЕООД  
PROGRAMMABLE HEARING AIDS 11IIaV3467142949 Ear Teknik Isitme ve Odiometri Cihazlari San.veTic САНИТАС МЕДИКЪЛ ЕООД  
PROGRAMMABLE HEARING AIDS 11IIaV3467153438 Ear Teknik Isitme ve Odiometri Cihazlari San.veTic САНИТАС МЕДИКЪЛ ЕООД  
PROGRAMMABLE HEARING AIDS 11IIaV3467159318 Ear Teknik Isitme ve Odiometri Cihazlari San.veTic САНИТАС МЕДИКЪЛ ЕООД  
PROGRAMMABLE HEARING AIDS 11IIaV3467198513 Ear Teknik Isitme ve Odiometri Cihazlari San.veTic САНИТАС МЕДИКЪЛ ЕООД  
PROGRAMMABLE HEARING AIDS 11IIaV3467143821 Ear Teknik Isitme ve Odiometri Cihazlari San.veTic САНИТАС МЕДИКЪЛ ЕООД  
PROGRAMMABLE HEARING AIDS 11IIaV3467108921 Ear Teknik Isitme ve Odiometri Cihazlari San.veTic САНИТАС МЕДИКЪЛ ЕООД  
ПРОГРАМИРУЕМИ СЛУХОВИ АПАРАТИ 11IIaV3467159003 Ear Teknik Isitme ve Odiometri Cihazlari San.veTic САНИТАС МЕДИКЪЛ ЕООД