Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 84
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
17-OH Progesterone RIA 06DV5404360435 Demeditec Diagnostics GmbH Данс Фарма ЕООД  
17-OH-Progesterone ELISA 06DV4044375811 Demeditec Diagnostics GmbH Данс Фарма ЕООД  
17-OH-Прогестерон ELISA 06DV3032487883 Demeditec Diagnostics GmbH Данс Фарма ЕООД  
25-OH Vitamin D total RIA 06DV5448612028 Demeditec Diagnostics GmbH Данс Фарма ЕООД  
ACTH IRMA 06DV5840440622 Demeditec Diagnostics GmbH Данс Фарма ЕООД  
AFP IRMA 06DV4012076785 Demeditec Diagnostics GmbH Данс Фарма ЕООД  
Aldosterone ELISA 06DV3142888797 Demeditec Diagnostics GmbH Данс Фарма ЕООД  
Aldosterone RIA 06DV5405806526 Demeditec Diagnostics GmbH Данс Фарма ЕООД  
Androstendione RIA 06DV3142249948 Demeditec Diagnostics GmbH Данс Фарма ЕООД  
Androstenedione ELISA 06DV3031926559 Demeditec Diagnostics GmbH Данс Фарма ЕООД  
Angiotensin I RIA 06DV3898788142 Demeditec Diagnostics GmbH Данс Фарма ЕООД  
Anti-R-TSH Ab RIA 06DV4044309658 Demeditec Diagnostics GmbH Данс Фарма ЕООД  
anti-TSH-R-Ab RIA 06DV3048953723 Demeditec Diagnostics GmbH Данс Фарма ЕООД  
b-hCG free IRMA 06DV3033398532 Demeditec Diagnostics GmbH Данс Фарма ЕООД  
Beta-2-Microglobulin RIA 06DV3029642391 Demeditec Diagnostics GmbH Данс Фарма ЕООД