Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 42
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
17OH Progesterone RIA CT 06DV3032457250 DIAsource Immuno Assays S.A. Софарма Трейдинг АД  
17α-HYDROXYPROGESTERONE (17-OHP)-RIA-CT 06DrV9999945700 DIAsource Immuno Assays S.A. Софарма Трейдинг АД  
25OH Vitamin D Total RIA 06DV3726087809 DIAsource Immuno Assays S.A. Софарма Трейдинг АД  
ACTH IRMA 06DV3035778162 DIAsource Immuno Assays S.A. Софарма Трейдинг АД  
AFP IRMA 06DrV3028219421 DIAsource Immuno Assays S.A. Софарма Трейдинг АД  
Aldosterone - RIA CT 06DV3899992117 DIAsource Immuno Assays S.A. Софарма Трейдинг АД  
Androstenedione-RIA-CT 06DV3142214867 DIAsource Immuno Assays S.A. Софарма Трейдинг АД  
Angiotensin I RIA 06DrV3028269561 DIAsource Immuno Assays S.A. Софарма Трейдинг АД  
anti-GAD65 RIA 06DV3844273154 DIAsource Immuno Assays S.A. Софарма Трейдинг АД  
Anti-Insulin Antibodies RIA (AIA) 06DV3033821421 DIAsource Immuno Assays S.A. Софарма Трейдинг АД  
C-Peptide RIA 06DV3033621500 DIAsource Immuno Assays S.A. Софарма Трейдинг АД  
CA 125 IRMA 06DV3028328688 DIAsource Immuno Assays S.A. Софарма Трейдинг АД  
CA 15-3 IRMA 06DV3027991685 DIAsource Immuno Assays S.A. Софарма Трейдинг АД  
CA 19-9 IRMA 06DV3028005701 DIAsource Immuno Assays S.A. Софарма Трейдинг АД  
CEA IRMA 06DV3844263114 DIAsource Immuno Assays S.A. Софарма Трейдинг АД