Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 28
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
17OH Progesterone RIA CT 06DV3032457250 DIAsource Immuno Assays S.A. Софарма Трейдинг АД  
25OH Vitamin D Total RIA 06DV3726087809 DIAsource Immuno Assays S.A. Софарма Трейдинг АД  
ACTH IRMA 06DV3035778162 DIAsource Immuno Assays S.A. Софарма Трейдинг АД  
Aldosterone - RIA CT 06DV3899957407 DIAsource Immuno Assays S.A. Софарма Трейдинг АД  
Androstenedione-RIA-CT 06DV3142200207 DIAsource Immuno Assays S.A. Софарма Трейдинг АД  
anti-GAD65 RIA 06DV3844273154 DIAsource Immuno Assays S.A. Софарма Трейдинг АД  
Anti-Insulin Antibodies RIA (AIA) 06DV3033821421 DIAsource Immuno Assays S.A. Софарма Трейдинг АД  
C-Peptide RIA 06DV3033621500 DIAsource Immuno Assays S.A. Софарма Трейдинг АД  
CA 125 IRMA 06DV3028328688 DIAsource Immuno Assays S.A. Софарма Трейдинг АД  
CA 15-3 IRMA 06DV3027991685 DIAsource Immuno Assays S.A. Софарма Трейдинг АД  
CA 19-9 IRMA 06DV3028005701 DIAsource Immuno Assays S.A. Софарма Трейдинг АД  
CEA IRMA 06DV3844263114 DIAsource Immuno Assays S.A. Софарма Трейдинг АД  
Cortisol RIACT 06DV4325956189 DIAsource Immuno Assays S.A. Софарма Трейдинг АД  
DHEA-S-RIA-CT 06DV3032008088 DIAsource Immuno Assays S.A. Софарма Трейдинг АД  
FSH- IRMA 06DV3032287806 DIAsource Immuno Assays S.A. Софарма Трейдинг АД