Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 808
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
.Марлин рапид 6х45см 3/0 10IIIV1390812327 Catgut GmbH Chirurgisches Nahtmaterial Медицинска техника инженеринг  
2 броя свободни копчета в стерилна опаковка 10IIbV1390556294 Catgut GmbH Chirurgisches Nahtmaterial Бикомед ООД  
Angimesh 0 10IIIV1390904831 Catgut GmbH Chirurgisches Nahtmaterial Бикомед ООД  
Angimesh 0 10IIIV1390973358 Catgut GmbH Chirurgisches Nahtmaterial Бикомед ООД  
Angimesh 0 10IIIV1390907688 Catgut GmbH Chirurgisches Nahtmaterial Бикомед ООД  
Angimesh 1 10IIIV1390910057 Catgut GmbH Chirurgisches Nahtmaterial Бикомед ООД  
Greenfil 10IIIV1390685934 Catgut GmbH Chirurgisches Nahtmaterial Бикомед ООД  
Greenfil 10IIIV1390695624 Catgut GmbH Chirurgisches Nahtmaterial Бикомед ООД  
Greenfil 10IIIV1390615844 Catgut GmbH Chirurgisches Nahtmaterial Бикомед ООД  
Greenfil 10IIIV1390604529 Catgut GmbH Chirurgisches Nahtmaterial Бикомед ООД  
Greenfil 10IIIV1390650964 Catgut GmbH Chirurgisches Nahtmaterial Бикомед ООД  
Greenfil 10IIIV1390653157 Catgut GmbH Chirurgisches Nahtmaterial Бикомед ООД  
Greenfil 10IIIV1390622420 Catgut GmbH Chirurgisches Nahtmaterial Бикомед ООД  
Greenfil 10IIIV1390621186 Catgut GmbH Chirurgisches Nahtmaterial Бикомед ООД  
Greenfil 10IIIV1390604207 Catgut GmbH Chirurgisches Nahtmaterial Бикомед ООД