Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 20
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
ACUITY Spiral Leads 01AIMDC3522347972 Cardiac Pacemakers Inc.wos Guidant Corp.wos BSC Нестмар Медикал ЕООД  
Acuity X4 Lead Family 01AIMDC3624196805 Cardiac Pacemakers Inc.wos Guidant Corp.wos BSC Нестмар Медикал ЕООД  
EASYTRAK 2 IS-1 Lead 01AIMDC3522364784 Cardiac Pacemakers Inc.wos Guidant Corp.wos BSC Нестмар Медикал ЕООД  
EMBLEM MRI S-ICD PULSE GENERATOR 01IIIC3585211842 Cardiac Pacemakers Inc.wos Guidant Corp.wos BSC Нестмар Медикал ЕООД  
EMBLEM MRI S-ICD PULSE GENERATOR 01IIIC3585246777 Cardiac Pacemakers Inc.wos Guidant Corp.wos BSC Нестмар Медикал ЕООД  
EMBLEM™ S-ICD Subcutaneous Electrode 01IIIC3585383115 Cardiac Pacemakers Inc.wos Guidant Corp.wos BSC Нестмар Медикал ЕООД  
EMBLEM™ S-ICD Subcutaneous Electrode 01IIIC3585309661 Cardiac Pacemakers Inc.wos Guidant Corp.wos BSC Нестмар Медикал ЕООД  
ENDOTAK RELIANCE 4-SITE Family 01AIMDC3585308577 Cardiac Pacemakers Inc.wos Guidant Corp.wos BSC Нестмар Медикал ЕООД  
ESSENTIO MRI 01AIMDC1291355694 Cardiac Pacemakers Inc.wos Guidant Corp.wos BSC Нестмар Медикал ЕООД  
Ingevity Family Bradycardia Leads 01IIIC3522370698 Cardiac Pacemakers Inc.wos Guidant Corp.wos BSC Нестмар Медикал ЕООД  
Ingevity+ Lead 01IIIC0000065437 Cardiac Pacemakers Inc.wos Guidant Corp.wos BSC Нестмар Медикал ЕООД  
INOGEN CRT-D 01IIIC4727065144 Cardiac Pacemakers Inc.wos Guidant Corp.wos BSC Нестмар Медикал ЕООД  
INOGEN EL ICD 01IIIC3585257223 Cardiac Pacemakers Inc.wos Guidant Corp.wos BSC Нестмар Медикал ЕООД  
INOGEN MINI ICD 01IIIC3585260322 Cardiac Pacemakers Inc.wos Guidant Corp.wos BSC Нестмар Медикал ЕООД  
INOGEN X4 CRT-D 01IIIC4727096345 Cardiac Pacemakers Inc.wos Guidant Corp.wos BSC Нестмар Медикал ЕООД