Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 109
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Elefant, инстр. за аспир. и иригация при лапароск. 10IIaV4734260937 COLOPLAST A/S Медицинска Техника Инженеринг  
JJ pyelostent от силикон 0/0 връх с водач и бутало 10IIbG3564514826 COLOPLAST A/S Медицинска Техника Инженеринг  
JJ стент BIOSOFT дуо 10IIbG0000027501 COLOPLAST A/S Медицинска Техника Инженеринг  
JJ стент от катетер полиуретан 10IIaG0000049342 COLOPLAST A/S Медицинска Техника Инженеринг  
JJ стент от полиуретан о/з връх 10IIaG3564590284 COLOPLAST A/S Медицинска Техника Инженеринг  
JJ стент от силикон о/з връх 10IIbG3564524715 COLOPLAST A/S Медицинска Техника Инженеринг  
JJ стент от силикон о/з връх, водач 10IIbG3564528579 COLOPLAST A/S Медицинска Техника Инженеринг  
JJ стент сет от катетер BIOSOFT полимер 10IIbG3564548239 COLOPLAST A/S Медицинска Техника Инженеринг  
JJ стент сет от катетер VORTEK о/о връх 10IIbG3564509252 COLOPLAST A/S Медицинска Техника Инженеринг  
JJ стент сет от катетер VORTEK о/з връх, водач 10IIaG0000042004 COLOPLAST A/S Медицинска Техника Инженеринг  
JJ стент сет от катетер полиуретан о/з връх водач 10IIaG3564511426 COLOPLAST A/S Медицинска Техника Инженеринг  
JJ стент сет от катетер силикон о/з връх 10IIbG3564532379 COLOPLAST A/S Медицинска Техника Инженеринг  
JJ стент сет от катетър VOR о/з връх бутало, водач 10IIbV5800552547 COLOPLAST A/S Медицинска Техника Инженеринг  
JJ стент сет от катетър VOR о/о връх ,бутало,водач 10IIbV5800532271 COLOPLAST A/S Медицинска Техника Инженеринг  
JJ стент сет от мек катетер PUS о/з връх,бут.водач 10IIbV5800546879 COLOPLAST A/S Медицинска Техника Инженеринг