Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 28
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
1 mL LL Syringe w/o DN 10IIaV4701736555 Becton, Dickinson and Company РСР ЕООД  
10 mL Syringe (only) Eurographics 10IV4701793291 Becton, Dickinson and Company РСР ЕООД  
3ML LL EURO 200 S/C 10IV4701763126 Becton, Dickinson and Company РСР ЕООД  
5ml LL Syringe EURO 125 S/C 10IV4701754990 Becton, Dickinson and Company РСР ЕООД  
BD PosiFlush™ SP syringe EMA 10mL 10IIIV6478682035 Becton, Dickinson and Company РСР ЕООД  
BD PosiFlush™ SP syringe EMA 3mL 10IIIV6478699468 Becton, Dickinson and Company РСР ЕООД  
BD PosiFlush™ SP syringe EMA 5mL 10IIIV6478629465 Becton, Dickinson and Company РСР ЕООД  
BD PosiFlush™ XS prefilled syringe NaCl 10mL 10IIIV6478645396 Becton, Dickinson and Company РСР ЕООД  
BD PosiFlush™ XS prefilled syringe NaCl 3mL 10IIIV6478622967 Becton, Dickinson and Company РСР ЕООД  
BD PosiFlush™ XS prefilled syringe NaCl 5mL 10IIIV6478672252 Becton, Dickinson and Company РСР ЕООД  
BD Изплакваща алкохолна смес 16AnsV5772471463 Becton, Dickinson and Company РСР ЕООД  
BD Цитологичен оцветителен кит 16AnsV4358726698 Becton, Dickinson and Company РСР ЕООД  
Eclipse Needle SmartSlip 27 G x ½ in 10IIaV5923083503 Becton, Dickinson and Company РСР ЕООД  
Eclipse Needle SmartSlip 27 G x ¾ in 10IIaV5923041529 Becton, Dickinson and Company РСР ЕООД  
Eclipse Needle SmartSlip 30 G x ½ in 10IIaV5923079084 Becton, Dickinson and Company РСР ЕООД