Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 13
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Artron COVID-19 lgM/IgG Antibody Test Kit 06DV0000052935 Artron Laboratories Inc. РИДАКОМ ЕООД  
COVID-19 IgM/IgG Antibody Test 06DV0000022817 Artron Laboratories Inc. АБЕЛ ДИМЕДИКЪЛ ЕООД  
Hepatitis B Virus Surface Antigen (HBsAg) Cassette 06А2V4044344147 Artron Laboratories Inc. Данс Фарма ЕООД  
Hepatitis B Virus Surface Antigen (HBsAg) Strip 06А2V4044323848 Artron Laboratories Inc. Данс Фарма ЕООД  
Hepatitis C Virus (HCV) Antibody Test Cassette 06А2V4044347362 Artron Laboratories Inc. Данс Фарма ЕООД  
Hepatitis C Virus (HCV) Antibody Test Strip 06А2V4044395924 Artron Laboratories Inc. Данс Фарма ЕООД  
HIV 1/2 Antibody Test 06А2V3073146966 Artron Laboratories Inc. Данс Фарма ЕООД  
Хепатит Б вирус повърхностен антиген (HBsAg) тест 06А2V3083002745 Artron Laboratories Inc. АБЕЛ ДИМЕДИКЪЛ ЕООД  
Хепатит Б вирус повърхностен антиген (HBsAg) тест 06А2V3083004065 Artron Laboratories Inc. АБЕЛ ДИМЕДИКЪЛ ЕООД  
Хепатит С вирус (HCV) антитяло тест 06А2V3083103051 Artron Laboratories Inc. АБЕЛ ДИМЕДИКЪЛ ЕООД  
Хепатит С вирус (HCV) антитяло тест 06А2V3083113784 Artron Laboratories Inc. АБЕЛ ДИМЕДИКЪЛ ЕООД  
Човешки имунодефицитен вирус 1/2 (HIV 1/2) антитял 06А2V3083339298 Artron Laboratories Inc. АБЕЛ ДИМЕДИКЪЛ ЕООД  
Човешки имунодефицитен вирус 1/2 (HIV1/2) антитялo 06А2V3083306997 Artron Laboratories Inc. АБЕЛ ДИМЕДИКЪЛ ЕООД