Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 37
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
1.5ml micro test tube inPP,Eppendorf type with cap 06DV0000089809 Aptaca SpA Медицинска Техника Инженеринг  
1.5ml микро епруветки в PP, градуирани, SecureLock 06DV0000061857 Aptaca SpA Медицинска Техника Инженеринг  
1.5мл микро епруветки в PP,тип Ependorf,градуирани 06DV0000064556 Aptaca SpA Медицинска Техника Инженеринг  
10ml конус.епрув.от PP, градуирана,с капачка16x105 06DV0000048402 Aptaca SpA Медицинска Техника Инженеринг  
10ml конусов.епрув.в PS,градуиран,с капачка,16x105 06DV0000092074 Aptaca SpA Медицинска Техника Инженеринг  
150ml контейнери за урина от PP,без винт.кап,58x72 06DV0000045157 Aptaca SpA Медицинска Техника Инженеринг  
18мл конт за изпражнения,PS,с капачка и лъжичка 06DV0000032895 Aptaca SpA Медицинска Техника Инженеринг  
20 ml контейнери за хирургични проби от PP, с жълт 06DrV0000075060 Aptaca SpA Медицинска Техника Инженеринг  
30 ml контейн. за проби,PS,с винт. капачка,25x90m 06DV0000088454 Aptaca SpA Медицинска Техника Инженеринг  
4.5ml конусовидни епруветки в PS,Ø12x75 mm,неград 06DV0000066233 Aptaca SpA Медицинска Техника Инженеринг  
60 ml PP,градуир.контейнери за проби с винт.кап. 06DV0000067258 Aptaca SpA Медицинска Техника Инженеринг  
60 ml контейнери за проби от PP,с винт.кап.38x65mm 06DV0000057627 Aptaca SpA Медицинска Техника Инженеринг  
60ml контейн за проби,PP,с винт капачка,38x65mm ст 06DV0000062856 Aptaca SpA Медицинска Техника Инженеринг  
60ml контейнери за проби от PS,без винт.капачка 06DV0000036319 Aptaca SpA Медицинска Техника Инженеринг  
60мл конт. за проби,PP,капачка,етикет,38x65mm,стер 06DV0000007096 Aptaca SpA Медицинска Техника Инженеринг