Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 2
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
AMPLICORD 11IV1020425649 Amplicord di Salvatore Gabriella Дитомед ЕООД  
AMPLICORD 95 S 11IV1574724761 Amplicord di Salvatore Gabriella Семика ЕООД