Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 17
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Антибактериален филтър (10 бр.) 10IIaV1171279307 Air Liquide Sante France Сиконикс Груп ООД  
Аспирационен буркан 05IIaV1558621276 Air Liquide Sante France Сиконикс Груп ООД  
Аспирационен маркуч 05IIaV1677927258 Air Liquide Sante France Сиконикс Груп ООД  
Вакуум контролер за еднократна употреба 10IIaV1100915184 Air Liquide Sante France Сиконикс Груп ООД  
Вакуум регулатор 05IIaV1332563371 Air Liquide Sante France Сиконикс Груп ООД  
Вентил за изход за медицински газ 05IIaV1768251947 Air Liquide Sante France Сиконикс Груп ООД  
Воден вакуум регулатор 05IIaV1332535381 Air Liquide Sante France Сиконикс Груп ООД  
Двоен вакуум регулатор 05IIaV1332570743 Air Liquide Sante France Сиконикс Груп ООД  
Изход за медицински газ 05IIaV1768273503 Air Liquide Sante France Сиконикс Груп ООД  
Капачка за овлажнител 05IIaV1204735379 Air Liquide Sante France Сиконикс Груп ООД  
Кислороден флоуметър 05IIaV1174629572 Air Liquide Sante France Сиконикс Груп ООД  
Клапан за изход за медицински газ 05IIaV1768285105 Air Liquide Sante France Сиконикс Груп ООД  
Конектор за отвеждане на наркозни газове 05IIaV1311781260 Air Liquide Sante France Сиконикс Груп ООД  
Овлажнител 05IIaV1204791727 Air Liquide Sante France Сиконикс Груп ООД  
Скоба за шинен монтаж 05IIaV1521280226 Air Liquide Sante France Сиконикс Груп ООД