Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 142
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
APTT 10x2ml 06DV13-02-01-0206360 ANALYTICON BIOTECHNOLOGIES AG Медицинска Техника Инженеринг  
APTT 10x4 ml 06DV13-02-01-0241467 ANALYTICON BIOTECHNOLOGIES AG Медицинска Техника Инженеринг  
Bio-Cal HbA1c Calibration Set 1x2+5x0.5ml 06DV3021702767 ANALYTICON BIOTECHNOLOGIES AG Медицинска Техника Инженеринг  
Bio-Cal CRP Calibration Set 5x1ml 06DV12-50-01-05-0091321 ANALYTICON BIOTECHNOLOGIES AG Медицинска Техника Инженеринг  
Bio-Cal CRP ultra Calibration Set 5x1ml 06DV3050518641 ANALYTICON BIOTECHNOLOGIES AG Медицинска Техника Инженеринг  
Bio-Cal мултикалибратор 20х3мл 06DV11-50-03-01-0047508 ANALYTICON BIOTECHNOLOGIES AG Медицинска Техника Инженеринг  
CaCl2-10x4ml 06DV13-02-80-0141887 ANALYTICON BIOTECHNOLOGIES AG Медицинска Техника Инженеринг  
Clean Solution 1x500 ml 06DV13-02-80-90-0023748 ANALYTICON BIOTECHNOLOGIES AG Медицинска Техника Инженеринг  
Cleaner 5x15ml 06DV13-02-80-90-0029401 ANALYTICON BIOTECHNOLOGIES AG Медицинска Техника Инженеринг  
Cleanser A Concentrated-1x500ml 06DV11-90-01-01-0020366 ANALYTICON BIOTECHNOLOGIES AG Медицинска Техника Инженеринг  
Cleanser B Concentrated 4x40 ml 06DV11-90-01-01-0063443 ANALYTICON BIOTECHNOLOGIES AG Медицинска Техника Инженеринг  
Coagnos APTT 10x2+10x2 ml 06DV13-02-01-02-0091161 ANALYTICON BIOTECHNOLOGIES AG Медицинска Техника Инженеринг  
Coagnos Calibration Plasma 1x1+1x1+1x1+1x1 ml 06DV13-02-50-01-0017909 ANALYTICON BIOTECHNOLOGIES AG Медицинска Техника Инженеринг  
Coagnos D-Dimer Control H/L 5х1+5х1 ml 06DV13-02-50-02-0072332 ANALYTICON BIOTECHNOLOGIES AG Медицинска Техника Инженеринг  
Coagnos Fibrinogen 5x4+2x1+2x25 ml 06DV13-02-02-01-0067290 ANALYTICON BIOTECHNOLOGIES AG Медицинска Техника Инженеринг