Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 574
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
300W XENON LIGHTSOURCE FOR 3D 09IV3515810169 Ескулап АД Б.Браун Медикал ЕООД  
3D ENDOSCOPY GLASSES 09IV3506581178 Ескулап АД Б.Браун Медикал ЕООД  
3D FULL HD CAMERA CONTROL 09IV3561651801 Ескулап АД Б.Браун Медикал ЕООД  
3D POLARISATION GLASSES 09IV3506569874 Ескулап АД Б.Браун Медикал ЕООД  
8001 Biological QC Level I Kit 06DB3239398718 Haemonetics corporation dba Haemoscope corp. ЛК Сърджикъл ООД  
8002 Biological QC Level II Kit 06DB3239323163 Haemonetics corporation dba Haemoscope corp. ЛК Сърджикъл ООД  
Abdominal surgery retractors 09IV1337356921 Ескулап АД Б.Браун Медикал ЕООД  
Access troacars for endoscopy 09IIaV3714294107 Ескулап АД Б.Браун Медикал ЕООД  
Accessories For Suction And Irrig.Units 10IIaV4610207787 Ескулап АД Б.Браун Медикал ЕООД  
ACETABULAR REAMER HEAD STANDAR 09IIaV1045595498 Ескулап АД Б.Браун Медикал ЕООД  
ADAPTER PLATE FOR 3D MONITOR 09IV3561671012 Ескулап АД Б.Браун Медикал ЕООД  
Adenoidectomy/Tonsillectomy Instruments 09IV1364500194 Ескулап АД Б.Браун Медикал ЕООД  
ADTEC BIPOLAR 09IIbV3872714808 Ескулап АД Б.Браун Медикал ЕООД  
ADTEC ENDOSCOPY NEEDLEHOLDERS 09IIbV1272614253 Ескулап АД Б.Браун Медикал ЕООД  
ADTEC ENDOSPOCY INSTRUMENTS 09IIbV3508046822 Ескулап АД Б.Браун Медикал ЕООД