Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 22
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
COLILEN IBS 13IIbA5802808490 ABOCA S.P.A. SOCIETA’ AGRICOLA Софарма Трейдинг АД  
FITONASAL PEDIATRIC 13IIaR4713706921 ABOCA S.P.A. SOCIETA’ AGRICOLA Софарма Трейдинг АД  
FITONASAL СПРЕЙ КОНЦЕНТРАТ 13IIaR4713780029 ABOCA S.P.A. SOCIETA’ AGRICOLA Софарма Трейдинг АД  
Golamir 2 Act Compresse 13IIaV4727622009 ABOCA S.P.A. SOCIETA’ AGRICOLA Софарма Трейдинг АД  
Golamir 2ACT спрей 13IIaR4727682436 ABOCA S.P.A. SOCIETA’ AGRICOLA Софарма Трейдинг АД  
Golamir 2Act спрей без алкохол 13IIaR4727606261 ABOCA S.P.A. SOCIETA’ AGRICOLA Софарма Трейдинг АД  
Grintuss Adult compresse con Poliresin 13IIaR4727667062 ABOCA S.P.A. SOCIETA’ AGRICOLA Софарма Трейдинг АД  
Grintuss Adult con Poliresin 13IIaR4727668436 ABOCA S.P.A. SOCIETA’ AGRICOLA Софарма Трейдинг АД  
Grintuss Pediatric con Poliresin 13IIaR4727600896 ABOCA S.P.A. SOCIETA’ AGRICOLA Софарма Трейдинг АД  
Immunomix Difesa Bocca 13IV4767965572 ABOCA S.P.A. SOCIETA’ AGRICOLA Софарма Трейдинг АД  
IMMUNOMIX ЗАЩИТА ЗА НОСА 13IIaV4767992186 ABOCA S.P.A. SOCIETA’ AGRICOLA Софарма Трейдинг АД  
LENODIAR ADULT 13IIaA5802827640 ABOCA S.P.A. SOCIETA’ AGRICOLA Софарма Трейдинг АД  
LENODIAR PEDIATRIC 13IIaA5802812098 ABOCA S.P.A. SOCIETA’ AGRICOLA Софарма Трейдинг АД  
Libramed 13IIaA5893879640 ABOCA S.P.A. SOCIETA’ AGRICOLA Софарма Трейдинг АД  
Melilax 13IIbA6054246386 ABOCA S.P.A. SOCIETA’ AGRICOLA Софарма Трейдинг АД