Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 25
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
1/3 Тубуларна плака 3,5 мм LOQTEQ 07IIbM6168901013 AAP Implantate AG ЮСС МЕДИКА ЕООД  
КАНЮЛИРАН ВИНТ 2.0-7.5 ММ 07IIbM5664263221 AAP Implantate AG ЮСС МЕДИКА ЕООД  
КЛАВИКУЛАРНА ЛАТЕРАЛНА ПЛАКА 2,7/3,5 ММ LOQTEQ 07IIbM6168927000 AAP Implantate AG ЮСС МЕДИКА ЕООД  
ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ДОРСОЛАТЕРАЛЕН ХУМЕРУС LOQTEQ 07IIbM6168922187 AAP Implantate AG ЮСС МЕДИКА ЕООД  
ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН МЕДИАЛЕН ХУМЕРУС LOQTEQ 07IIbM6168974384 AAP Implantate AG ЮСС МЕДИКА ЕООД  
ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ФЕМУР 4,5 ММ LOQTEQ 07IIbM6168903808 AAP Implantate AG ЮСС МЕДИКА ЕООД  
ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА АНТЕРОЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ 3.5 LOQTEQ 07IIbM6168920577 AAP Implantate AG ЮСС МЕДИКА ЕООД  
ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИА 3,5 ММ 07IIbM6168998010 AAP Implantate AG ЮСС МЕДИКА ЕООД  
ПЛАКА ЗА ОЛЕКРАНОН LOQTEQ 07IIbM6168911098 AAP Implantate AG ЮСС МЕДИКА ЕООД  
ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС 3,5 ММ LOQTEQ 07IIbM6168914532 AAP Implantate AG ЮСС МЕДИКА ЕООД  
ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИА 3,5 ММ LOQTEQ 07IIbM6168914186 AAP Implantate AG ЮСС МЕДИКА ЕООД  
ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ 4,5 ММ LOQTEQ 07IIbM6168938817 AAP Implantate AG ЮСС МЕДИКА ЕООД  
ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ 3,5 ММ LOQTEQ 07IIbM6168968332 AAP Implantate AG ЮСС МЕДИКА ЕООД  
ПРАВА ПЛАКА 3,5ММ LOQTEQ 07IIbM6168904044 AAP Implantate AG ЮСС МЕДИКА ЕООД  
ПРАВА ПЛАКА 4,5 ММ LOQTEQ 07IIbM6168939732 AAP Implantate AG ЮСС МЕДИКА ЕООД