Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 11
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Безциментно хумерално стебло АРАМИС 07IIIM3283539293 3S Ortho Орто Сейв Ънлимитид ООД  
Гленоиден компонент 07IIIM1802328765 3S Ortho Орто Сейв Ънлимитид ООД  
Дълга основа за гленосфера 07IIIM1609173883 3S Ortho Орто Сейв Ънлимитид ООД  
Ексцентрична хумерална глава 07IIIM1609114722 3S Ortho Орто Сейв Ънлимитид ООД  
Застопоряващ винт 07IIbM1610104803 3S Ortho Орто Сейв Ънлимитид ООД  
Извита основа за гленосфера 07IIIM1609163978 3S Ortho Орто Сейв Ънлимитид ООД  
Инсърт за хумерална капсула АРАМИС 07IIIM1609141130 3S Ortho Орто Сейв Ънлимитид ООД  
Стандартна основа за гленосфера 07IIIM1609174044 3S Ortho Орто Сейв Ънлимитид ООД  
Хумерална гленосфера 07IIIM1609189631 3S Ortho Орто Сейв Ънлимитид ООД  
Хумерална капсула 07IIIM1609178454 3S Ortho Орто Сейв Ънлимитид ООД  
Циментно хумерално стебло АРАМИС 07IIIM3283543423 3S Ortho Орто Сейв Ънлимитид ООД