Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 525
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
ACTH Calibrator, 3 x 2 ml 06DV4179571391 Шенжен Миндрей Био-Медикал Елкетроникс Ко., Лтд Медилаб ООД  
ACTH Calibrator, 3 x 2 ml 06DV4179513161 Шенжен Миндрей Био-Медикал Елкетроникс Ко., Лтд Медилаб-С ООД  
ACTH Контрол, Високи стойности, 3 х 2 мл 06DV4179653521 Шенжен Миндрей Био-Медикал Елкетроникс Ко., Лтд Медилаб ООД  
ACTH Контрол, Високи стойности, 3 х 2 мл 06DV4179613495 Шенжен Миндрей Био-Медикал Елкетроникс Ко., Лтд Медилаб-С ООД  
ACTH Контрол, Високи стойности, 6 х 2 мл 06DV4179630334 Шенжен Миндрей Био-Медикал Елкетроникс Ко., Лтд Медилаб ООД  
ACTH Контрол, Високи стойности, 6 х 2 мл 06DV4179676819 Шенжен Миндрей Био-Медикал Елкетроникс Ко., Лтд Медилаб-С ООД  
ACTH Контрол, Ниски стойности, 3 х 2 мл 06DV4179630672 Шенжен Миндрей Био-Медикал Елкетроникс Ко., Лтд Медилаб ООД  
ACTH Контрол, Ниски стойности, 3 х 2 мл 06DV4179670684 Шенжен Миндрей Био-Медикал Елкетроникс Ко., Лтд Медилаб-С ООД  
ACTH Контрол, Ниски стойности, 6 х 2 мл 06DV4179621426 Шенжен Миндрей Био-Медикал Елкетроникс Ко., Лтд Медилаб ООД  
ACTH Контрол, Ниски стойности, 6 х 2 мл 06DV4179604423 Шенжен Миндрей Био-Медикал Елкетроникс Ко., Лтд Медилаб-С ООД  
ACTH, 2 x 100 tests 06DV5405535955 Шенжен Миндрей Био-Медикал Елкетроникс Ко., Лтд Медилаб ООД  
ACTH, 2 x 100 tests 06DV5405521130 Шенжен Миндрей Био-Медикал Елкетроникс Ко., Лтд Медилаб-С ООД  
ACTH, 2 x 50 tests 06DV5405527550 Шенжен Миндрей Био-Медикал Елкетроникс Ко., Лтд Медилаб ООД  
ACTH, 2 x 50 tests 06DV5405563846 Шенжен Миндрей Био-Медикал Елкетроникс Ко., Лтд Медилаб-С ООД  
AFP Calibrator, 3 x 2 ml 06DV5406224932 Шенжен Миндрей Био-Медикал Елкетроникс Ко., Лтд Медилаб ООД