Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 22
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Апарат за анестезия A7 комплект с всички опции 02IIbV1012470302 Шенжен Миндрей Био-Медикал Електроникс Дъчмед Интернешанъл ЕООД  
Апарат за анестезия WATO EX-20 к-т с всички опции 02IIbV1012430461 Шенжен Миндрей Био-Медикал Електроникс Дъчмед Интернешанъл ЕООД  
Апарат за анестезия WATO EX-30 к-т с всички опции 04IIbV1012408388 Шенжен Миндрей Био-Медикал Електроникс Дъчмед Интернешанъл ЕООД  
Апарат за анестезия WATO EX-35 к-т с всички опции 04IIbV1012401312 Шенжен Миндрей Био-Медикал Електроникс Дъчмед Интернешанъл ЕООД  
Апарат за анестезия WATO EX-65 Pro с всички опции 04IIbV1012403872 Шенжен Миндрей Био-Медикал Електроникс Дъчмед Интернешанъл ЕООД  
Бифазен дефибрилатор/монитор BeneHeart D3 04IIbV1112951977 Шенжен Миндрей Био-Медикал Електроникс Дъчмед Интернешанъл ЕООД  
Модулен пациентен монитор BeneVision N19 02IIaV1112944431 Шенжен Миндрей Био-Медикал Електроникс Дъчмед Интернешанъл ЕООД  
Модулен пациентен монитор BeneVision N22 02IIbV1112913961 Шенжен Миндрей Био-Медикал Електроникс Дъчмед Интернешанъл ЕООД  
Модулен пациентен монитор IPM12 02IIbV1112989904 Шенжен Миндрей Био-Медикал Електроникс Дъчмед Интернешанъл ЕООД  
Пациентен монитор iMEC10 02IIbV1112992117 Шенжен Миндрей Био-Медикал Електроникс Дъчмед Интернешанъл ЕООД  
Пациентен монитор iMEC12 02IIbV1112957888 Шенжен Миндрей Био-Медикал Електроникс Дъчмед Интернешанъл ЕООД  
Пациентен монитор iMEC15 04IIbV1648425764 Шенжен Миндрей Био-Медикал Електроникс Дъчмед Интернешанъл ЕООД  
Пациентен монитор iMEC8 02IIbV1112934305 Шенжен Миндрей Био-Медикал Електроникс Дъчмед Интернешанъл ЕООД  
Пациентен монитор iPM10 02IIbV1112979799 Шенжен Миндрей Био-Медикал Електроникс Дъчмед Интернешанъл ЕООД  
Пациентен монитор iPM8 04IIbV1648498839 Шенжен Миндрей Био-Медикал Електроникс Дъчмед Интернешанъл ЕООД