Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 18
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
150мм боросиликатни пастьор пипети - къси 06IVDDG4287504363 Хънтър Сайънтифик Лимитед ФОТ ООД  
150мм боросиликатни пастьор пипети с памучен тампо 06IVDDG4287582764 Хънтър Сайънтифик Лимитед ФОТ ООД  
230мм боросиликатни пастьор пипети - дълги 06IVDDG4287526863 Хънтър Сайънтифик Лимитед ФОТ ООД  
230мм боросиликатни пастьор пипети с памучен тампо 06IVDDG4287559018 Хънтър Сайънтифик Лимитед ФОТ ООД  
PZD пипети 30º 06IVDDG4287564706 Хънтър Сайънтифик Лимитед ФОТ ООД  
Денудиращи пипети 135 микрона 30º 06IVDDG0000041945 Хънтър Сайънтифик Лимитед ФОТ ООД  
Денудиращи пипети 155 микрона 30º 06IVDDG4287557111 Хънтър Сайънтифик Лимитед ФОТ ООД  
Зона дрилинг пипети 30º 06IVDDG4287540333 Хънтър Сайънтифик Лимитед ФОТ ООД  
Макро пипети за икси 30º 06IVDDG4287552662 Хънтър Сайънтифик Лимитед ФОТ ООД  
Макро холдинг пипети 30º 06IVDDG4287572308 Хънтър Сайънтифик Лимитед ФОТ ООД  
Пипети за биопсия на бластомер 15 микрона 30º 06IVDDG4287543737 Хънтър Сайънтифик Лимитед ФОТ ООД  
Пипети за биопсия на бластомер 30 микрона 30º 06IVDDG4287546602 Хънтър Сайънтифик Лимитед ФОТ ООД  
Пипети за биопсия на бластомер 35 микрона 30º 06IVDDG4287513128 Хънтър Сайънтифик Лимитед ФОТ ООД  
Пипети за биопсия на бластомер 40 микрона 30º 06IVDDG4287567962 Хънтър Сайънтифик Лимитед ФОТ ООД  
Пипети за биопсия на бластомер 40 микрона 30º 06IVDDG4287548898 Хънтър Сайънтифик Лимитед ФОТ ООД