Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 79
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Lumip+D59:D82lse G LH Immunoreaction Cartridges 06DV1706150002 Фюджиребио ИНК. Аквахим АД  
Lumipilse G T3 Immunoreaction Cartridges 06DV1706165795 Фюджиребио ИНК. Аквахим АД  
Lumipilse G whole PTH Immunoreaction Cartridges 06DV1706189530 Фюджиребио ИНК. Аквахим АД  
Lumipulse (G) BNP IRC 06DV1706170298 Фюджиребио ИНК. Аквахим АД  
Lumipulse B-Amyloid 1-42 Controls 06DV1706137615 Фюджиребио ИНК. Аквахим АД  
Lumipulse BNP Controls 06DV1706100107 Фюджиребио ИНК. Аквахим АД  
Lumipulse BRAHMS PCT Controls 06DV1706172461 Фюджиребио ИНК. Аквахим АД  
Lumipulse G 25-OH Vitamin D Calibrators 06DV1701026032 Фюджиребио ИНК. Аквахим АД  
Lumipulse G 25-OH Vitamin D Immun. Cartridges 06DV1706113259 Фюджиребио ИНК. Аквахим АД  
Lumipulse G AMH Calibrators 06DV1701050345 Фюджиребио ИНК. Аквахим АД  
Lumipulse G AMH IRC 06DV1706191711 Фюджиребио ИНК. Аквахим АД  
Lumipulse G B-Amyloid 1-42 Calibrators set 06DV1706121183 Фюджиребио ИНК. Аквахим АД  
Lumipulse G B-Amyloid 1-42 Immunoreaction 06DV1706163583 Фюджиребио ИНК. Аквахим АД  
Lumipulse G B2M-N Calibrators 06DV1701045185 Фюджиребио ИНК. Аквахим АД  
Lumipulse G B2M-N Calibrators 06DV1706163195 Фюджиребио ИНК. Аквахим АД