Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 20
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Абсорбиращ памук 80гр. 10IJ0000073812 Унимакс Медикъл Продъктс Ко. ЛТД " Чардаклиев" ЕООД  
Гипсов бинт 10IV0000058060 Унимакс Медикъл Продъктс Ко. ЛТД Лион ЕООД  
Ендотрахеална тръба с балон 10IIaR0000007196 Унимакс Медикъл Продъктс Ко. ЛТД " Чардаклиев" ЕООД  
Избелена марля 10IJ0000098367 Унимакс Медикъл Продъктс Ко. ЛТД " Чардаклиев" ЕООД  
Инфузионна система с метална игла 10IIaB0000061290 Унимакс Медикъл Продъктс Ко. ЛТД " Чардаклиев" ЕООД  
Катетър Фоли, 2-двупътен 10IIaG0000063515 Унимакс Медикъл Продъктс Ко. ЛТД " Чардаклиев" ЕООД  
Кепета кръгли от нетъкан текстил 10IIaV0000005559 Унимакс Медикъл Продъктс Ко. ЛТД " Чардаклиев" ЕООД  
Лепенка от НТТ за фиксиране на IV канюла 10ID0000051645 Унимакс Медикъл Продъктс Ко. ЛТД Лион ЕООД  
Лепяща лента от НТТ 10ID0000094071 Унимакс Медикъл Продъктс Ко. ЛТД Лион ЕООД  
Лигнин 10IJ0000036314 Унимакс Медикъл Продъктс Ко. ЛТД " Чардаклиев" ЕООД  
Марлени бинтове 10IV0000057513 Унимакс Медикъл Продъктс Ко. ЛТД Лион ЕООД  
Марлени компреси,17 нишки 10х10см 12 пласта 10IJ0000021434 Унимакс Медикъл Продъктс Ко. ЛТД " Чардаклиев" ЕООД  
Марлени компреси,17 нишки 5х5см 12 пласта 10IJ0000061539 Унимакс Медикъл Продъктс Ко. ЛТД " Чардаклиев" ЕООД  
Марлени компреси,17 нишки 7.5х7.5см 12 пласта 10IJ0000008904 Унимакс Медикъл Продъктс Ко. ЛТД " Чардаклиев" ЕООД  
Марлени тампони, 17 нишки, без ХR, 45х45см 10IIaJ0000041063 Унимакс Медикъл Продъктс Ко. ЛТД " Чардаклиев" ЕООД