Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 10
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Анестезиологичен балон за обдишване 02IIaR1245294406 Телефлекс Медикъл Дъчмед Интернешанъл ЕООД  
Антибактериален филтър 02IIaV1171026450 Телефлекс Медикъл Дъчмед Интернешанъл ЕООД  
Интубационна тръба Карленс 02IIaV1408563817 Телефлекс Медикъл Дъчмед Интернешанъл ЕООД  
Канюла кислородна 02IIaR1244955223 Телефлекс Медикъл Дъчмед Интернешанъл ЕООД  
Ларингеална маска 02IIaR1682756730 Телефлекс Медикъл Дъчмед Интернешанъл ЕООД  
Маска за възрастни, средна концетрация 02IIaR1244962568 Телефлекс Медикъл Дъчмед Интернешанъл ЕООД  
Постоянен хемодиализен катетър 10IIIV1502119155 Телефлекс Медикъл Дъчмед Интернешанъл ЕООД  
Трахеостомна канюла без балон 02IIbR1408911676 Телефлекс Медикъл Дъчмед Интернешанъл ЕООД  
Трахеостомна канюла с балон 02IIbR1408952779 Телефлекс Медикъл Дъчмед Интернешанъл ЕООД  
Уретрален стент 07IIbG1171003872 Телефлекс Медикъл Дъчмед Интернешанъл ЕООД