Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 76
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Accent MRI DR 01AIMDC3439838997 Ст.Джуд Медикъл Булмед 2000 ЕООД  
Accent MRI SR 01AIMDC3439840517 Ст.Джуд Медикъл Булмед 2000 ЕООД  
Agilis NxT Steererable Introducer 10IIIC1784600429 Ст.Джуд Медикъл Булмед 2000 ЕООД  
Allure Quadra, Allure Quadra RF 01AIMDC3439854366 Ст.Джуд Медикъл Булмед 2000 ЕООД  
Allure RF 01AIMDC3439845527 Ст.Джуд Медикъл Булмед 2000 ЕООД  
Alure 01AIMDC1798936216 Ст.Джуд Медикъл Булмед 2000 ЕООД  
Antem 01AIMDC3439829374 Ст.Джуд Медикъл Булмед 2000 ЕООД  
Assurity DR, Assurity+ DR 01AIMDC3439860757 Ст.Джуд Медикъл Булмед 2000 ЕООД  
Assurity MRI DR 01AIMDC3439872803 Ст.Джуд Медикъл Булмед 2000 ЕООД  
Assurity MRI SR 01AIMDC3439872115 Ст.Джуд Медикъл Булмед 2000 ЕООД  
Assurity SR, Assurity+ SR 01AIMDC3439850601 Ст.Джуд Медикъл Булмед 2000 ЕООД  
AV PLUS DX 01AIMDC3522330462 Ст.Джуд Медикъл Булмед 2000 ЕООД  
Confirm Rx DM3500 01AIMDC4780412454 Ст.Джуд Медикъл Булмед 2000 ЕООД  
CPS Direct Universal, CPS AIM Universal 01AIMDC3585463077 Ст.Джуд Медикъл Булмед 2000 ЕООД  
CRT-D Promote+ 01AIMDC3439833100 Ст.Джуд Медикъл Булмед 2000 ЕООД