Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 150
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
ACTICOAT 3 10IIID4704252229 Смит енд Нефю Медикъл Ел Ти Ди ЕКОС Медика ООД  
ACTICOAT 3 10IIIV4704258784 Смит енд Нефю Медикъл Ел Ти Ди ЕКОС Медика ООД  
ACTICOAT 3 10IIIV4704259613 Смит енд Нефю Медикъл Ел Ти Ди ЕКОС Медика ООД  
ACTICOAT 3 10IIIV4704227173 Смит енд Нефю Медикъл Ел Ти Ди ЕКОС Медика ООД  
ACTICOAT 3 10IIIV4704206112 Смит енд Нефю Медикъл Ел Ти Ди ЕКОС Медика ООД  
ACTICOAT 7 10IIIV4704217712 Смит енд Нефю Медикъл Ел Ти Ди ЕКОС Медика ООД  
ACTICOAT 7 10IIIV4704250830 Смит енд Нефю Медикъл Ел Ти Ди ЕКОС Медика ООД  
ACTICOAT 7 10IIIV4704248934 Смит енд Нефю Медикъл Ел Ти Ди ЕКОС Медика ООД  
ACTICOAT ABSORBENT 10IIIV4704289771 Смит енд Нефю Медикъл Ел Ти Ди ЕКОС Медика ООД  
ACTICOAT ABSORBENT 10IIIV4704248808 Смит енд Нефю Медикъл Ел Ти Ди ЕКОС Медика ООД  
ACTICOAT ABSORBENT 10IIIV4704203011 Смит енд Нефю Медикъл Ел Ти Ди ЕКОС Медика ООД  
ACTICOAT FLEX 3 10IIIV4704210499 Смит енд Нефю Медикъл Ел Ти Ди ЕКОС Медика ООД  
ACTICOAT FLEX 3 10IIIV4704250274 Смит енд Нефю Медикъл Ел Ти Ди ЕКОС Медика ООД  
ACTICOAT FLEX 3 10IIIV4704233848 Смит енд Нефю Медикъл Ел Ти Ди ЕКОС Медика ООД  
ACTICOAT FLEX 3 10IIIV4704265609 Смит енд Нефю Медикъл Ел Ти Ди ЕКОС Медика ООД