Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 27
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
"Адвантайм" - резорбируем монофиламентен конец 10IIIV1389661162 Питърс Сърджикъл Алегра Медика ООД  
"Асиер" - стернална тел USP 1 10IIbV1391190217 Питърс Сърджикъл Алегра Медика ООД  
"Асиер" - стернална тел USP 3+4 10IIbV1391184806 Питърс Сърджикъл Алегра Медика ООД  
"Асиер" - стернална тел USP 5 10IIbV1391133753 Питърс Сърджикъл Алегра Медика ООД  
"Асиер" - стернална тел USP 6 10IIbV1391157802 Питърс Сърджикъл Алегра Медика ООД  
"Асиер" - стернална тел USP 7 10IIbV1391107527 Питърс Сърджикъл Алегра Медика ООД  
"Асиер" - стернална тел USP 8 10IIbV1391146644 Питърс Сърджикъл Алегра Медика ООД  
"Кардиоксил" - нерезорбируем конец полиестер 10IIIV1390621436 Питърс Сърджикъл Алегра Медика ООД  
"Кардионил" -нерезорбируем монофиламентен полиамид 10IIIV1389660589 Питърс Сърджикъл Алегра Медика ООД  
"Монотайм" резорбируем монофиламент полидиоксанон 10IIIV1389612328 Питърс Сърджикъл Алегра Медика ООД  
"Премио" -конец нерезорбируем монофиламент от PVDF 10IIIV1389628100 Питърс Сърджикъл Алегра Медика ООД  
"Терилен" - нерезорбируем конец от полиестер 10IIbV1390666200 Питърс Сърджикъл Алегра Медика ООД  
"Филапо" - нерезорбируем монофиламентен полиамид 10IIbV1389662921 Питърс Сърджикъл Алегра Медика ООД  
Бързорезорбируем конец от полигликолова киселина 10IIIV1390867803 Питърс Сърджикъл Алегра Медика ООД  
Кардиоксил - нерезорб. конец полиестер 2 игли 10IIIV1390695007 Питърс Сърджикъл Алегра Медика ООД