Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 12
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Clip 9 - Хемостатични клипси 10IIIB3564942331 Питърс Сърджикал Медикард ООД  
COROLENE - нерезорб. моноф. конец от полипропилен 10IIIV3885032341 Питърс Сърджикал Медикард ООД  
MONOTIME резорбируем монофиламент полидиоксанон 10IIIV3884472973 Питърс Сърджикал Медикард ООД  
OPTIME 10IIIV3884302185 Питърс Сърджикал Медикард ООД  
OPTIME R 10IIIV3884398086 Питърс Сърджикал Медикард ООД  
PREMIO-конец нерезорб. монофил. от PVDF с 1 игла 10IIIV4044096535 Питърс Сърджикал Медикард ООД  
PROMESH Medium 10IIbM1251068867 Питърс Сърджикал Медикард ООД  
PROMESH T - херниално платно 10IIbM1251085479 Питърс Сърджикал Медикард ООД  
SOIE NOIRE - Нерезорбируем плетен конец, коприна 10IIbV1391068182 Питърс Сърджикал Медикард ООД  
Игла на Верес 10IIaV1275024769 Питърс Сърджикал Медикард ООД  
Троакар 10IIaV1415533569 Питърс Сърджикал Медикард ООД  
Троакари Endosphere 10IIaV1415548851 Питърс Сърджикал Медикард ООД